Geschillencommisies

Bankgegevens 
Bank
IBAN
BIC-Code
 • Klachtenafhandeling
 • Geschillencommisies

  De Geschillencommissie

  Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je deze voorleggen aan De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

  Europees ODR Platform

  Een andere mogelijkheid is om je klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

  Thuiswinkel

  Voor consumenten geldt dat zij, indien zij niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, de klacht ter bemiddeling kunnen voorleggen aan Thuiswinkel. Consumenten kunnen hiervoor terecht bij www.sgc.nl.

Klantenservice
Stuur een mail